Status Františka Kinského
Status Františka Kinského

FRANTIŠEK KINSKÝ DĚKUJE A PŘEDÁVÁ KŘESLO STAROSTY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ

Vážení a milí spoluobčané,
svůj listopadový příspěvek na stránce zpravodaje, která je tradičně vyhrazena pro text starosty města, píši bezprostředně po skončení ustavujícího zastupitelstva, tzn. v pondělí 24. října 2022. Dnes v 16:45 definitivně skončil můj mandát starosty Kostelce nad Orlicí, který jsem zastával po dobu dvou volebních období, tzn. osm let od roku 2014.

Odcházím z Městského úřadu Kostelce nad Orlicí spokojený s tím, co se nám společně s mými kolegy podařilo realizovat, naplnit a do dalších let naplánovat. Jsem přesvědčen, že jsme se svěřenými prostředky hospodařili rozumně a s rozvahou. Nikdy se člověk nezavděčí všem. Zvláště pak ne v roli politika. Přesto se těším z toho, že jsme ve městě, které je pro nás všechny domovem, vykonali viditelný kus práce. Správně určit priority je vždy velice těžký úkol. Když se ohlédnu, je pro mě důležité, že jsme každý jeden den pracovali tak, abychom na jeho konci měli pocit, že jsme činili to, co jsme v danou chvíli považovali za nejlepší pro Kostelec nad Orlicí, jeho přilehlé obce a zejména pro občany.

Novému vedení města mj. předáváme řadu rozpracovaných projektů a návrhů. Jsem rád, že právě noví představitelé vedení coby zastupitelé již u většiny diskutovaných témat byli. Díky tomu ve svých nových pozicích plynule naváží a budou moci pokračovat v projektech a plánech, které jsme připravili. Současně i ve volebních programech jednotlivých stran a hnutí, které v říjnových komunálních volbách v Kostelci nad Orlicí kandidovaly, se zásadní body a sliby shodovaly. A to je, myslím, pro další rozkvět našeho města dobrým znamením. Starost nad dalším rozvojem Kostelce nad Orlicí dnes přebírá RNDr. Tomáš Kytlík, který byl dvanácti souhlasnými hlasy zvolen starostou pro volební období 2022 – 2026. Nově zvolenými místostarosty jsou Ing. et Ing. Jiří Dragoun a Dominik Kaplan. V této turbulentní době přeji našim nástupcům klidnější časy, hodně zdraví, elánu, trpělivosti, podpory a dobré vůle obyvatelů Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt i Kozoder.

Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům a kolegům z Městského úřadu Kostelce nad Orlicí za osm let dobré a poctivé práce, za oporu, za nasazení, elán, snahu a nezapomenutelná setkání. Vám, spoluobčanům děkuji za podporu a důvěru nejen ve volebním klání, ale v každodenním životě, který v součtu učinil celých osm let.

Rovněž vám děkuji za hlasy, díky nimž zůstávám zastupitelem našeho města a mj. setrvám v jedné z mých nejoblíbenějších rolí, a to v roli oddávajícího. Je to velmi důležité nejen pro mě, ale pro snoubence z celé České republiky, kteří se již na několik let dopředu těší, že jejich společná cesta životem začne právě v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Přeji vám všem, ať je i pro vás nový začátek a nová éra v historii Kostelce nad Orlicí přínosná a příznivá.

S díky
František Kinský (bývalý starosta města Kostelce nad Orlicí)