František Kinský ve svém zámku přivítal talenty z Kocianovy a Heranovy soutěže 2022
František Kinský ve svém zámku přivítal talenty z Kocianovy a Heranovy soutěže 2022

V Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí se v sobotu 15. října 2022 uskutečnil koncert nejlepších českých účastníků 64. ročníku Kocianovy houslové a 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Tuto koncertní příležitost již tradičně daruje talentovaným českým houslistům a violoncellistům majitel zámku a jednatel pořádající agentury KINSKÝ Art Media František Kinský. Obě prestižní mezinárodní soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti houslisty Jaroslava Kociana a violoncellisty Bohuše Herana. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se jich účastní děti do 16 let. Kocianova houslová soutěž se koná každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Speciální cenu Františka Kinského čeští účastníci získávají na základě hodnocení porot v mezinárodním složení. Koncertu se letos poprvé účastnil také houslový virtuos Pavel Šporcl, patron a předseda Kocianovy houslové soutěže.

Součástí setkání v rodovém sídle Kinských v Kostelci nad Orlicí je oficiální přijetí majitelem zámku Františkem Kinským s občerstvením a prohlídka zámecké expozice Život v biedermeieru v jeho doprovodu. Letos měli mladí umělci, jejich rodiče, pedagogové i korepetitoři navíc příležitost zhlédnout interaktivní hravou výstavu Zámecké imaginárium Divadla bratří Formanů v Galerii Kinský v horním patře zámku.

V sobotu 15. října v rodovém sídle Kinských 64. ročník Kocianovy houslové soutěže prezentovali: Tina Tranová z Plzně (1. kategorie), Magdalena Anna Watzko z Českého Krumlova (2. kategorie), podruhé u Kinských vystoupila Viola Lukášová z Českých Budějovic (3. kategorie) a již počtvrté Milan Kostelenec z Liberce (4. kategorie).

Za Heranovu violoncellovou soutěž vystoupili: Tobiáš Balkovský z Řevnic (2. kategorie), Kamila Šitinová (3. kategorie), Jan Petrov (4. kategorie). Pro nemoc se koncertu bohužel nemohla účastnit Adina Weisová z Prahy (I. kategorie).

Klavírních partů se ujali korepetitoři Hana Forsterová, Pavla Nováková, Dorota Lukášová, Petr Novák a Jakub Škampa.
Koncert zakončilo společné vystoupení všech oceněných s houslistou Pavlem Šporclem, patronem a předsedou Kocianovy houslové soutěže, který se sám stal jejím laureátem jako dvanáctiletý v roce 1984. Pavla Šporcla ansámbl složený z oceněných houslistů a violoncellistů doprovodil v Largu (II. větě) ze Zimy Antonia Vivaldiho a v Airu J. S. Bacha.

Akce se účastnila ředitelka obou soutěží Mgr. Lenka Lipenská, za Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana Petra Kodytková, předseda poroty Heranovy violoncellové soutěže prof. Miroslav Petráš, partner Kocianovy houslové soutěže mistr houslař Tomáš Pilař i paní Helena Hůlová, manželka zesnulého MgA. Pavla Hůly, který byl dlouholetým předsedou této soutěže až do roku 2021, a také zástupci společnosti MAS nad Orlicí, která konání akce podpořila.

Koncert měl úžasnou atmosféru. Děti podaly skvělé výkony, které posluchači ocenili dlouhými ovacemi ve stoje. Hlediště bylo plné rodičů, prarodičů, pedagogů hry na housle a violoncello z různých koutů republiky. Příležitost ke koncertování je pro umělecký růst každého interpreta velmi důležitá. Velmi si vážím toho, že ji našim soutěžícím dlouhodobě věnuje František Kinský a jeho agentura. Bylo to pro mě radostné setkání,“ doplnil houslista Pavel Šporcl.