František Kinský přivítá nejlepší Čechy z Kocianovy a Heranovy soutěže 2021
František Kinský přivítá nejlepší Čechy z Kocianovy a Heranovy soutěže 2021

V sobotu 16. října v 18:00 se v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí uskuteční tradiční Koncert nejlepších českých účastníků 63. ročníku Kocianovy houslové soutěže a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v zámku Kinských na základě úspěchu a doporučení odborné mezinárodní poroty uděluje jako speciální cenu nadaným českým houslistům a violoncellistům František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí, majitel Nového zámku a jednatel agentury KINSKÝ Art Media.

„Jsem velmi rád, že u nás opět přivítáme mladé nadějné houslisty a violoncellisty, kteří uspěli v letošním 63. ročníku Kocianovy houslové a 26. ročníku Heranovy violoncellové soutěže. Vystoupení v Zrcadlovém sále je speciální cenou, kterou od roku 2018 mám tu čest předávat nejlepším soutěžícím z České republiky. Jsem hrdý, že se výjimečně talentovaní mladí lidé z různých koutů naší vlasti sjíždění právě v našem rodovém sídle. Příležitost koncertovat je, myslím, vedle nadání, píle a dobrého pedagogického vedení pro další vývoj každého talentovaného hudebníka velmi důležitá,“ doplnil František Kinský.

Obě prestižní mezinárodní soutěže, kterých se ve čtyřech soutěžních kategoriích mohou účastnit děti a mládež do 16 let, se konají v Ústí nad Orlicí, v rodišti mistrů Jaroslava Kociana, legendárního českého virtuosa a pedagoga a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Jejich vyhlašovatelem je Město Ústí nad Orlicí. Obě soutěže se letos poprvé ve své historii uskutečnily on-line. Soutěžní snímky posuzovaly odborné mezinárodní poroty.

Kocianova houslová soutěž je nejstarší a velmi prestižní soutěží. Svojí třiašedesátiletou délkou trvání bez přerušení je ve světě zcela ojedinělá a sjíždějí se na ni mimořádně talentované děti z celého světa. Letošní 63. ročník soutěže proběhl distančně, a to za účasti 59 houslistů (z původních 65 přihlášených). Do soutěže poslalo své snímky 25 zaregistrovaných houslistů z České republiky a dalších 34 houslistů ze 14 zemí z celého světa. Cenu Františka Kinského letos získala Lucie Troupová z Prahy, soutěžící z. 1. kategorie, v kategorii 3. Milan Kostelenec z Liberce a v kategorii 4. Roman Červinka z Českých Budějovic.

Heranova violoncellová soutěž se koná každý druhý rok. Do jejího letošního 26. ročníku, který se kvůli pandemii konal na základě zaslaných videozáznamů, se přihlásilo 34 soutěžících, a kromě dvaceti účastníků z České republiky zaregistrovali organizátoři zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska. Na violoncello v Novém zámku na pozvání Františka Kinského zahraje Markéta Štenclová ze Studénky, soutěžící z 1. kategorie, z Prahy přijede Naďa Strnadová, soutěžící z 2. kategorie a Seo Yeon Lim, soutěžící ze 3. kategorie. Čtvrtou kategorii bude reprezentovat violoncellista Lukáš Mareček z Brna.

Sobotní Koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže proběhne za účasti ředitelky soutěží Mgr. Lenky Lipenské a starosty Města Ústí nad Orlicí Petra Hájka. Přítomni budou také dlouholetí předsedové obou soutěží: MgA. Pavel Hůla z AMU v Praze, předseda Kocianovy houslové soutěže a mnohaletý primárius Kocianova kvarteta a prof. MgA. Miroslav Petráš z AMU v Praze, předseda poroty Heranovy violoncellové soutěže. Koncert zahájí majitel zámku František Kinský.

Program:

Antonín Dvořák – Humoreska č. 7 op. 101 – durrata
Markéta Štenclová – violoncello
Renáta Talpová – klavír

Charles de Bériot – Koncert pro housle č. 9 a moll, op. 104 – 1. věta (Allegro maestoso)
Lucie Troupová – housle
Pavel Duda – klavír

Dmitrij Kabalevskij – Koncert pro violoncello č. 1 g moll, op. 49 – 1. věta (Allegro)
Camille Saint-Saëns – Labuť
Naďa Strnadová – violoncello
Věra Langerová – klavír

PŘESTÁVKA

Camille Saint-Saëns – Koncert pro violoncello č. 1 a moll, op. 33 – 3. část
Seo Yeon Lim – violoncello
Věra Langerová – klavír

Niccolò Paganini – Koncert č. 1 D dur, op. 6 – 1. věta (Allegro maestoso)
Milan Kostelenec – housle
Daniel Hutař – klavír

Johann Sebastian Bach – Suita pro violoncello č. 3 C dur – 1. Prélude, 2. Gigue
Antonín Dvořák – Rondo g moll op. 94 pro violoncello a klavír
Lukáš Mareček – violoncello
Irena Marečková – klavír

Josef Suk – Píseň lásky, op.7, č. 1
Claude Debussy – Waltz La plus que Lente
Roman Červinka – housle
Pavel Duda – klavír

Změna programu vyhrazena.